Kurumsal

KVKK Politikası

Hatti Teknik tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla, KVKK’nda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla ilgili mevzuata uyum için gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlanmış ve bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmuştur. Söz konusu Politika’da kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri ortaya konulmaktadır. Politika’da ayrıca, Şirketimizin kişisel verileri hangi amaçlarla işlediği, kişisel veri toplama yöntemi, hukuki sebebi ve amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ile ilgililerin hakları ve başvuru yolları hakkında da bilgi verilmektedir.

KVKK dosyasını indirmek için tıklayınız.

Online İletişim Aydınlatma metin dosyasını indirmek için tıklayınız.