Hizmetlerimiz

Akredite Hizmetler

Temsilcisi olduğumuz EffecTech firması ile birlikte aşağıdaki ürün ve hizmetleri sağlamaktayız:

- ISO 17025 sertifikalı primer ve sekonder gaz silindirleri.

- ISO 17034 sertifikalı gaz silindirleri.

- ISO 17020 ve ISO 10723 sertifikalı Proses Gaz Kromotografı ve gaz kalitesi ölçüm sistemleri denetim ve performans değerlendirmeleri.

- ISO 17043 sertifikalı Global Gaz ve LNG (GGLNG) yeterlilik testleri

- Ölçüm sistemi validasyonları, ISO 17025 sertifikalı saha kalibrasyonları

Temsilcisi olduğumuz Kelton firması ile birlikte aşağıdaki yazılım ve akredite hizmetleri sağlamaktayız:

Ölçüm Danışmanlığı:

- Akış Ölçüm Sistemleri Auditleri

- Sistem Belirsizliklerinin Hesaplanması

- Bilgi Akışı ve Belirsizlik Hesapları

Akış Ölçüm Yazılımları:

- FLOCALC®.net

- FM²P®.net

- UNCERTAINTYPLUS®.net