Isıtmalı Tüp Ceketleri

Isıtmalı tüp ceketi, kalibrasyon gazlarının düşük sıcaklığa bağlı yoğuşmasını ve yerçekimi nedeniyle çökelmesi ve homojenliğinin bozulmasını önlemek ve kalibrasyon sırasında ölçüm kararlılığını artırmak amacı ile kullanılan, ısıtmalı ve sıcaklık kontrollü yanmaz bir tüp yalıtım örtüsüdür. Ortam sıcaklığında tutulan kalibrasyon tüplerindeki gazlar ortam sıcaklığının düşmesi ile yoğuşup, yüksek basınç altında sıvılaşmakta ve bu da ölçüm cihazında hatalara sebep olmaktadır. Bunu önlemek için ya ortamının sıcaklığını kontrol etmek ya da kalibrasyon tüplerinde yoğuşmayı önleyecek şekilde ısı yalıtımlı ve kendinden sıcaklık kontrolü bulunan bir ısıtma ceketi kullanmak gerekmektedir. Ayrıca uzun süre hareketsiz bir şekilde sabit duran kalibrasyon tüpleri içindeki gaz bileşenleri, zamanla yerçekimi nedeniyle molekül ağırlıklarına göre ayrışmakta, daha ağır bileşenler alt katmanlara çökelmekte ve gazın homojenliği bozulmaktadır. Isıtmalı ceketin tüp içinde oluşturduğu iç termal akış sayesinde tüp içerisindeki gaz karışımı sürekli olarak sirküle etmekte ve bileşenlerin karışarak gazın homojen kalması sağlanmaktadır.

Avantajlar

• Her Tip Tüp için Uygun Boyut
• Yanmaz, Su geçirmez ve Su Tutmaz Kumaş
• Kolay ve Esnek Uygulama
• Kısa Tedarik Süresi
• Kullanılan ısıtıcı kablo, rakor, sonlandırma ve bağlantı kutusu Ex-proof sertifikalıdır.

Kullanım Alanları

• RMS-A İstasyonları
• Laboratuvarlar
• Doğal Gaz Kromatografı Kullanan İşletmeler
• Kalibrasyon Gazı Kullanılan Tüm Uygulamalar